Điện tử gia dụng chưa phát triển

 

CNHT ngành điện tử gia dụng ở Việt Nam chưa phát triển, vì các lý do chính sau:

Chính phủ chưa quan tâm phát triển CNHT, không có cơ quan quản lý nhà nước làm đầu mối về CNHT, chưa có các chính sách phát triển CNHT. Các chính sách công nghiệp chưa khai thác được lợi thế cạnh tranh quốc gia cũng như của ngành ĐTGD, chưa có các chương trình xúc tiến CNHT hiệu quả.

Doanh nghiệp có vốn FDI rất ít đầu tư sản xuất CNHT tại Việt Nam, vì chi phí đầu tư cao làm cho giá thành linh phụ kiện cao. Một trong các lý do quan trọng là Việt Nam không có các chính sách thu hút, ưu đãi các doanh nghiệp này. Nhận thức về sản xuất CNHT ở Việt Nam còn rất yếu, cả trong hệ thống doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước lẫn các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp.

CNHT ngành điện tử gia dụng được xác định chỉ trong nội vi ngành hạ nguồn, với mục tiêu cung ứng các linh kiện điện điện tử, gần như không quan tâm đến việc cung ứng các linh kiện kim loại và linh kiện nhựa. Ngành ĐTGD Việt Nam đã bỏ qua giai đoạn có thể phát triển nhanh CNHT bằng quy định về tỉ lệ nội địa hoá.

Các doanh nghiệp Việt nam đang đặt ra mục tiêu hướng đến cung ứng cho chi nhánh các TĐĐQG ở Việt Nam, đây là xác định chưa phù hợp vào giai đoạn hiện nay.

Triển vọng phát triển CNHT ngành ĐTDG: Trên cơ sở sự hình thành của CNHT ngành xe máy, Việt Nam có thể phát triển CNHT ngành ĐTGD với việc cung cấp các linh kiện nhựa và kim loại cho các lớp cung ứng trong MLSX của các TĐĐQG. Các doanh nghiệp cung ứng này sẽ cung cấp tổng hợp cho các nhà lắp ráp trong các ngành công nghiệp chế tạo khác như xe máy, ô tô, chế tạo máy móc.

Để thực hiện được điều đó, Chính phủ cần tập trung vào một số chính sách

phát triển CNHT: xác định lĩnh vực ưu tiên trong phát triển CNHT; khuyến khích

thu hút doanh nghiệp FDI vào sản xuất CNHT ngành ĐTGD; xây dựng cơ sở dữ

liệu CNHT theo ngành cung ứng; hỗ trợ liên kết doanh nghiệp trong ngành ĐTGD;

phát triển các ngành chế tạo cơ bản.

Likes:
0 0
Views:
81
Article Categories:
Kinh tế

Comments are closed.