Mô hình hoạt động thương mại điện tử

 

Giao dịch TMĐT (E-Commerce Transaction), với chữ thương mại được hiểu với nội dung đầy đủ đã ghi trong đạo luật mẫu về thương mại điện tử của liên hiệp quốc, bao gồm 4 hình thức: người với người, người với máy tính điện tử, máy tính điện tử với máy tính điện tử, máy tính điện tử với người. Mô hình giao dịch thương mại điện tử diễn ra bên trong và giữa ba chủ thể tham gia chủ yếu: doanh nghiệp, người tiêu dùng, chính phủ (Ở đây, chính phủ vừa đóng vai trò thực hiện các hoạt động kinh tế, vừa thực hiện các chức năng quản lý)

Các giao dịch được tiến hành ở nhiều cấp độ khác nhau:

Giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp( Bussiness To Bussiness hay B2B)

TMĐT B2B tập trung vào trao đổi dữ liệu, tích hợp hệ thống phân phối, marketing trực tiếp trên Web và các điểm bán hàng trên Internet TMĐT B2B trên Internet có thể đơn giản là một trang Website của nhà sản xuất cho phép các nhà phân phối đặt hàng một cách an toàn một số ít các sản phẩm; Nó cũng phức tạp như một nhà phân phối giới thiệu tới hàng nghìn khách hàng công ty nhiều loại sản phẩm với cấu hình sản phẩm và giá cả riêng từng khách hàng, và cho phép họ có khả năng kiểm tra hàng tồn kho ở một giai đoạn của dây truyền sản xuất. TMĐT B2B trên nền internet sẽ giúp cho công ty tiếp cận với khách hàng và những nhà cung cấp nhỏ hơn, đặc biệt là sự cá biệt hoá đến từng mặt hàng, từng khách hàng.

Giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (Bussiness To Custommer hay B2C)

Hoạt động TMĐT diễn ra giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng trong việc tập trung vào các lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ văn phòng, du lịch, chăm sóc sức khoẻ, tư vấn pháp luật hay giải trí…Một số Site nổi bật là, WWW.Amazon.com,WWW.IBM.com,WWW.Compag.com,…Người tiêu dùng ở đây có thể mua hàng trực tiếp (mua hàng tại nhà-home shopping) mà không phải đến cửa hàng.

Giữa người tiêu dùng và người tiêu dùng (Custommer To Custommer hay C2C): C2C là khu vực tăng trưởng nhanh thứ 3 của nền kinh tế trực tuyến, sau 2 hình thức trên. Ở mô hình này, TMĐT C2C một công ty xây dựng một Website để thu nhận, lưu trữ, cung cấp, trao đổi các thông tin về hàng hoá, công ty, thị trường…Và qua Website đó, người bán và người mua có thể gặp nhau tiến hành các giao dịch đấu giá, đấu thầu.

Likes:
0 0
Views:
189
Article Categories:
Kinh tế

Comments are closed.