Tăng hiệu quả kinh doanh thương mại điện tử

Tăng hiệu quả kinh doanh thương mại điện tử

Các thành tựu khoa học kỹ thuật, đặc biệt là những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực CNTT với sự phát triển rộng khắp mạng toàn cầu (Internet) khiến các giao dịch thương mại điện tử đó giỳp doanh nghiệp giảm chi phớ, tận dụng cơ hội kinh doanh.

Thứ nhất, thương mại điện tử có khả năng giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất. Trước hết TMĐT sẽ khiến doanh nghiệp giảm được chi phí văn phũng. Cỏc văn phũng khụng giấy tờ (paperless office), chiếm diện tớch nhỏ hơn rất nhiều, chi phí tỡm kiếm chuyển giao tài liệu giảm nhiều lần (trong đó khâu in ấn gần như được bỏ hẳn).

Thứ hai, thương mại điện tử giúp doanh nghiệp giảm nhiều chi phí bán hàng và tiếp thị. Bằng phương tiện Internet/Web, một nhân viên bán hàng có thể giao dịch được với rất nhiều khách hàng, catalogue điện tử (electronic catalogue) trên Web phong phú hơn và có thể thường xuyờn cập nhật, trong khi catalogue in ấn chỉ cú khuụn khổ giới hạn và không thể cập nhật liên tục.

Thứ ba, thương mại điện tử giúp doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí giao dịch. Thương mại điện tử qua Internet/Web giúp các doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian và chi phí giao dịch (giao dịch được hiểu là quá trỡnh từ quảng cỏo, tiếp xỳc ban đầu, giao dịch đặt hàng, giao dịch giao hàng, giao dịch thanh toán).

Đối với các doanh nghiệp hoạt động TMĐT, ngoài việc giảm chi phí trực tiếp, TMĐT còn giúp các doanh nghiệp giảm chi phí do đem lại khả năng hợp lý hóa khâu cung cấp nguyên vật liệu, sản phẩm, bảo hành; tự động hóa quá trình hợp tác kinh doanh; giảm chi phí quan hệ trong doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với khách hàng, với đối tác. Qua đó, TMĐT giúp các doanh nghiệp tăng năng lực phục vụ khách hàng, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, mở rộng phạm vi cũng như dung lượng kinh doanh.

Likes:
0 0
Views:
105
Article Categories:
Kinh tế

Comments are closed.