Nguồn nhân lực của CTCP thiết bị công nghiệp

Nguồn nhân lực của CTCP thiết bị công nghiệp

Nguồn nhân lực là là yếu tố quyết định sự thành công của Nhà máy quy chế II trong suốt quá trình phát triển vì nguồn nhân lực trực tiếp hay gián tiếp tạo ra sản phẩm , thương hiệu của Nhà máy trên thương trường. Hiện tại Nhà máy Quy chế II có một đội ngũ lao động gồm các kỹ sự, công nhân kỹ thuật có chuyên môn, tay nghề cao đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và thời hạn giao hàng. Lãnh đạo nhà máy có kinh nghiệm lâu năm trong sản xuất và công tác nghiên cứu thị trường thích nghi với cơ chế thị trường. Đặc điểm lao động của Nhà máy trong giai đoạn từ năm 2001-2005.

Tóm lại, nguồn nhân lực của Nhà máy có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của và trực tiếp ảnh hưởng tới công tác xây dựng kế hoạch sản xuất. Trong những năm đầu của thế kỷ 21 khi đó Nhà máy gặp khó khăn về đầu ra cho sản phẩm hàng quy chế , doanh thu thấp, hệ số sử dụng máy móc thiết bị đạt rất thấp, công nhân thiếu việc làm.

Trước tình hình đó Công ty phải cử cán bộ biệt phái vào nhà máy để hỗ trợ công tác tìm kiếm khách hàng , mở rộng thị trường và trong thời kỳ này Công ty cũng giúp Nhà máy tuyển dụng và đào tạo được một số cán bộ cho phòng kinh doanh, kết quả là doanh thu của Nhà máy tăng lên qua các năm đặc biệt là trong năm 2005 và 2006 và Nhà máy cũng rất chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất.

Tuy nhiên, khi Nhà máy ký được nhiều đơn hàng với khách hàng và do máy móc thiết bị đã cũ kỹ, lạc hậu cần phải duy tu sửa chữa kịp thời thì mới đáp ứng yêu cầu về thời hạn giao hàng , nếu không sẽ bị phạt và mất uy tín. Vì vậy, Nhà máy đã nhanh chóng tập trung vào công tác tuyển dụng , đào tạo và ký hợp đồng lao động với những lao động có tay nghề đã đến tuổi nghỉ hưu để nhằm mục tiêu thực hiện thành công kế hoạch sản xuất . Trong thời gian tới , Nhà máy cần phải chú trọng vào công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chính là đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

 

Likes:
0 0
Views:
108
Article Categories:
Kinh tế

Comments are closed.