Ngành dệt may

Ngành dệt may

Ngành vải dệt thoi: Toàn ngành có 20.000 máy với năng lực sản xuất là 600 triệu m2, phần lớn chỉ tiêu thụ được ở thị trường trong nước . Vải dệt thoi xuất khẩu và phục vụ may xuất khẩu chỉ đạt được 20%. Riêng Vinatex có 6.000 máy với năng lực sản xuất 180 triệu m2, chiếm tỷ trọng 30%.

Nguyên nhân ngành vải dệt thoi phục vụ xuất khẩu và may xuất khẩu thấp là do các nguyên nhân sau:

Thiết bị nhiều thế hệ không đồng bộ, nhiều thiết bị còn lạc hậu. Tính chuyên môn hóa thấp. Thiếu kỹ thuật quản lý, hạn chế về năng lực. Kết quả là đẳng cấp mặt hàng ở cấp độ trung bình và thấp, chất lượng sản phẩm không ổn định .

Năng lực sản xuất và tốc độ tăng trưởng thấp. Trong đó, Vinatex có 15 công ty sản xuất dệt nhuộm với tỷ lệ đầu tư mới thấp và năng lực có xu hướng giảm và công suất nhà máy nhuộm với qui mô nhỏ. Đối với các đơn vị ngoài Vinatex, có 12 công ty, nhưng tỷ lệ đầu tư vào ngành vải dệt thoi thấp. Chủ yếu là các nhà đầu tư từ Hàn Quốc và Đài Loan.

Ngành vải dệt kim: Toàn ngành có 4.000 máy với năng suất sản xuất 100.000 tấn. Trong đó, Vinatex có 600 máy với năng lực sản xuất 15.000 tấn, chiếm tỷ trọng 15%.

Ngành may : Toàn ngành có 300.000 máy với năng lực sản xuất 1,25 tỷ sản phẩm. Trong đó, Vinatex có 60.000 máy với năng xuất 206 triệu sản phẩm, chiếm tỷ trọng 20%. Ngành bông rất khó khăn vì sức cạnh tranh thấp so với các cây trồng khác, thời tiết bất thường nên ảnh hưởng đến phát triển về số lượng và chất lượng cây bông.

Ngành sợi phát triển rất tốt, tăng trưởng cao nhất trong các loại hàng hóa dệt may. Tuy nhiên, ngành sợi vẫn không cung cấp đủ nhu cầu sử dụng sợi của các nhà máy dệt.

Ngành dệt thoi bắt đầu khai thác được thị trường, tốc độ tăng trưởng đáng khích lệ. Vải dệt kim gặp nhiều khó khăn do mặt hàng, chất lượng, giá cả chưa phù hợp với thị trường, sức cạnh tranh còn kém nên giảm sản lượng sản xuất. Sản phẩm may vẫn tăng trưởng ổn định, trong đó sản phẩm may dệt thoi tăng 6,8%, sản phẩm may dệt kim tăng 13,6% với vải chủ yếu là nhập khẩu.

Likes:
0 0
Views:
142
Article Categories:
Kinh tế

Comments are closed.