Liên hiệp dệt

Liên hiệp dệt

Ngành dệt may Việt Nam trước năm 1995, tồn tại 2 đơn vị tên “Tổng công ty Dệt” và “Liên hiệp sản xuất xuất nhập khẩu may”. Cơ chế điều hành của Tổng công ty mang tính mệnh lệnh hành chính, thực hiện theo kế hoạch hóa tập trung. Các đơn vị thành viên được giám sát theo dõi chặt chẽ theo định mức và cơ chế bao cấp.

Tổng công ty dệt may Việt Nam : Tình hình ngành Bông Việt Nam không phát triển vì có sự tách biệt giữa dệt và may. Từ đó, Chính phủ quyết định thành lập Tổng công ty Dệt may Việt Nam với mục đích điều phối và kết hợp giữa ngành trồng Bông với ngành dệt may thành một khối và duy trì được sự hoạt động của ngành trồng bông Việt Nam.

Đến ngày 29/04/1995 Tổng công ty Dệt May Việt Nam được thành lập trên cơ sở xác nhập Tổng công ty Dệt và Liên hiệp sản xuất xuất khẩu may. Tổng công ty Dệt May kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, quản lý phân cấp với sự tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh. Hình thức quản lý nhà nước đối với các đơn vị thành viên theo điều lệ và các quy chế quản lý được ban hành.

Tập đoàn dệt may Việt Nam: Đến ngày 02/12/2005 Tập đoàn Dệt May Việt Nam được thành lập, trên cơ sở tái cơ cấu Tổng công ty Dệt May Việt Nam. Tập đoàn Dệt May Việt Nam hoạt động sản xuất theo cơ chế thị trường, từng bước hòa nhập vào thị trường thế giới. Vai trò quản lý của Tập đoàn đối với các công ty thành viên là quản lý kinh tế, đầu tư tài chính theo điều lệ và các quy chế thỏa thuận được ban hành.

Hiện nay ngành dệt may trong thời gian qua đã phát triển vượt bậc, là ngành có kim ngạch xuất khẩu đạt 5,8 tỷ USD (đứng thứ 2) và có số lao động đứng thứ 1 trong các ngành công nghiệp (trên 2 triệu lao động). Trong đó số lao động trong Tập đoàn là 100 nghìn lao động, chiếm tỷ trọng 5% của toàn ngành dệt may.

Vinatex gồm 64 đơn vị thành viên hoạt động theo mô hình Tổng công ty, Công ty TNHH 1 thành viên, công ty cổ phần chi phối, đơn vị sự nghiệp, đơn vị phụ thuộc và các đơn vị hợp tác liên doanh. Trong đó ngành may có 60.000 máy với năng lực sản xuất 250 triệu sản phẩm, chiếm tỷ trọng 20% trong cả nước.

Likes:
0 0
Views:
131
Article Categories:
Kinh tế

Comments are closed.