Hệ thống thanh toán tự động thương mại điện tử

Hệ thống thanh toán tự động thương mại điện tử

Có thể nhận định khái quát rằng, “hoạt động của các ngân hàng thương mại còn nhiều yếu kém. Chất l­ượng tín dụng thấp, tỷ lệ nợ quá hạn lớn; tình hình tài chính của một số ngân hàng thư­ơng mại khó khăn. Thị trường vốn phát triển chậm; tỷ lệ sử dụng tiền mặt còn lớn; các loại dịch vụ tài chính, ngân hàng chư­a phát triển. Thị trư­ờng chứng khoán đã mở ra, song hoạt động còn lúng túng”.

Theo xu hướng phát triển chung của toàn thế giới, Việt Nam đã và đang từng bước phát triển thanh toán điện tử trong những năm gần đây. ở Việt Nam, một số hình thức thanh toán điện tử đã và đang bước đầu hình thành, nhưng chư­a phát triển, chưa đảm bảo cho sự phát triển TMĐT.

Tới nay, hầu hết các ngân hàng và tổ chức tín dụng đã tạo trang Web site nhằm mục đích cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ trên Internet, như ICB, Vietcombank, ACB, Incombank,…

Tới nay, Việt Nam vẫn chưa phát triển hệ thống thanh toỏn tài chớnh điện tử, tức là thiếu hẳn một trong những thành tố quan trọng nhất của thương mại điện tử, là thành tố không chỉ đảm bảo cho tính kinh tế, là cả tính khả thi của thương mại điện tử. Việc xây dựng hệ thống này sẽ là một quá trỡnh, vỡ phải khắc phục thúi quen dựng tiền mặt của đa số dân chúng.

Thư­ơng mại điện tử trong lĩnh vực ngân hàng ch­ưa phát triển như­ mong muốn do chư­a có sự kết hợp giữa các tổ chức trong việc xây dựng và phát triển TMĐT, đồng thời bản thân các ngân hàng ch­ưa sẵn sàng tổ chức, xây dựng cơ chế nghiệp vụ, lộ trình đầu tư­ và triển khai TMĐT một cách đồng bộ.

Để chuẩn bị cho quá trình hội nhập quốc tế và tạo tiền đề cho phát triển TMĐT ngân hàng trong thời gian tới, theo cam kết của Ngân hàng Nhà n­ước, trong thời gian từ nay cho tới năm 2005, ngoài việc tiếp tục hoàn thành dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán, ngành sẽ tiến hành ứng dụng CNTT trong tất cả mọi nghiệp vụ ngân hàng. Đặc biệt, ngành ngân hàng sẽ ­ưu tiên ứng dụng CNTT để nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thanh toán quốc gia theo hư­ớng hiện đại hóa – tự động hóa, tạo nền tảng cơ sở kỹ thuật vững chắc nhằm nhanh chóng mở rộng dịch vụ thanh toán trong dân c­ư và toàn xã hội. Quan trọng hơn, ngành ngân hàng sẽ tích cực xúc tiến TMĐT, phát triển các sản phẩm ngân hàng hiện đại như­ thẻ điện tử, tiền điện tử, giao dịch điện tử…, đồng thời tiếp tục nghiên cứu triển khai ứng dụng các loại hình ngân hàng ảo, ngân hàng tại nhà, ngân hàng Internet, Internet trong ngân hàng và các sản phẩm dịch vụ hiện đại khác đáp ứng nhu cầu trong nưước và quan hệ quốc tế.

 

Likes:
0 0
Views:
138
Article Categories:
Kinh tế

Comments are closed.