DN KD đào tạo trực tuyến – thương mại điện tử

DN KD đào tạo trực tuyến – thương mại điện tử

Kết quả điều tra, khảo sát các doanh nghiệp kinh doanh đào tạo trực tuyến của Vụ Thương mại điện tử cho thấy tình hình chung như sau:

Nhiều DN đã nhanh chóng tiếp cận thị trường đào tạo trực tuyến.

Môn học chủ yếu mà các doanh nghiệp triển khai hiện nay là tiếng Anh và tin học, vì thực tế hai môn này đang thu hút được nhiều học viên nhất. Do tính chất đặc thù của hai môn học trên là có thể tiếp cận khá nhanh dưới hình thức tự học, nên khi được triển khai dưới hình thức đào tạo này, học viên cảm thấy khá lý thú và bớt nhàm chán so với phương thức học truyền thống. Nhờ có sự trợ giúp về hệ thống âm thanh, hình ảnh mà cả bốn kỹ năng cần thiết của việc học ngoại ngữ cũng như yêu cầu thực hành cao của môn tin học đều được đáp ứng một cách linh hoạt và giúp kích thích người học ở một mức độ cao.

Đa dạng về cách thức tổ chức của doanh nghiệp:

Bên cạnh hình thức kinh doanh như Công ty Giáo dục Toàn cầu, hay Học hiệu MEC, hiện ở Việt Nam còn có hình thức liên kết với một đơn vị hoặc dự án khác để triển khai các khoá đào tạo trực tuyến, góp phần làm phong phú hơn các chủ thể hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử. Trường ảo VnDG Campus là sản phẩm hợp tác giữa Cổng phát triển Việt Nam và Tổ chức Phát triển Nguồn nhân lực Đức. Học viện mạng Netpro phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cung cấp dịch vụ đào tạo.

Bên cạnh một số ít các doanh nghiệp đang trong tiến trình thử nghiệm miễn phí, nhiều doanh nghiệp khác đã coi đây là hướng kinh doanh đầu tư đem lại lợi nhuận. Một trong những động lực khiến một số doanh nghiệp bắt đầu cung cấp miễn phí chương trình đào tạo trực tuyến là do nhu cầu đòi hỏi của các học viên đang theo học. Tại các doanh nghiệp này, học viên phần lớn đang đi làm nên việc tham dự khoá học đầy đủ gặp nhiều khó khăn, đào tạo trực tuyến chính là giải pháp hữu hiệu cho cả doanh nghiệp và học viên.

Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam còn yếu so với các đối thủ trên thị trường thế giới nói chung. Hầu hết các chỉ số về nâng cao chất lượng, theo đuổi các chiến lược kinh doanh còn khá thấp, xấp xỉ mức 30/100 điểm. Như vậy, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xă hội, cũng như theo kịp nhịp điệu của thế giới, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động đào tạo của Việt Nam cần có tầm nhìn dài hạn về đào tạo trực tuyến.

 

Likes:
0 0
Views:
211
Article Categories:
Kinh tế

Comments are closed.