Bản chất Truyền thông trực tiếp

Truyền thông hoặc marketing trực tiếp cố gắng kết hợp ba yếu tố trên để đi đến chỗ bán hàng trực tiếp không qua trung gian. Nó là hệ thống tương tác của marketing có sử dụng một hay nhiều phương tiện quảng cáo để tác động đến một phản ứng đáp lại của khách hàng hay một giao dịch tại bất kỳ một địa điểm nào.

Những công cụ chủ yếu của truyền thông trực tiếp là : Truyền thông bằng catalog. Doanh nghiệp gửi các catalog tới khách hàng tiềm năng qua đường bưu điện, dựa trên các catalog này, khách hàng sẽ đặt hàng cũng qua đương bưu điện này; Truyền thông bằng thư trực tiếp. Công ty gửi qua bưu điện những thư chào hàng, tờ quảng cáo, tờ gấp và các hình thức chào hàng khác cho khách hàng qua đó hy vọng bán được sản phẩm hay dịch vụ, thu thập hay tuyển chọn được danh sách khách hàng cho lực lượng bán hàng, thông báo thông tin hay gửi quà tặng để cảm ơn khách hàng; Truyền thông qua điện thoại. Công ty sử dụng điện thoại để chào hàng trực tiếp đến các khách hàng chọn lọc. Công ty cũng vó thể đặt một số điện thoại miễn phí để khách hàng đặt mua hàng mà họ biết qua quảng cáo trên truyền hình, truyền thanh, gửi thư trực tiếp, catalog hay khiếu nại và góp ý với doanh nghiệp; Truyền thông trực tiếp trên truyền hình. Truyền hình được sử dụng theo hai cách để bán sản phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng. Cách thứ nhất là phát các chương trình giới thiệu sản phẩm và cho khách hàng số điện thoại miễn phí để đặt hàng. Cách thứ hai, sử dụng toàn bộ chương trình cho bán sản phẩm và dịch vụ; Truyền thông đáp ứng trực tiếp trên truyền thanh, tạp chí và báo. Các tạp chí, báo và hệ thống truyền thành cũng được sử dụng để chào hàng trực tiếp cho khách hàng. Những người nghe hay đọc về một mặt hàng nào đó sẽ quay số điện thoại miễn phí để mua hàng; Mua hàng điện tử ( computer marketing ). Khách hàng mua hàng qua máy tính nối mạng, đặt hàng, thanh toán trực tiếp qua mạng internet.

Truyền thông trực tiếp đã và đang được các nhà sản xuất và bán lẻ, doanh nghiệp dịch vụ, các tổ chức phi lợi nhuận sử dụng. Nó cũng phát triển trong thị trường yếu tố sản xuất. Marketing trực tiếp mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng như lựa chọn và đặt hàng thuận tiện, tiết kiệm thời gian. Đối với người bán marketing trực tiếp cho phép chọn lọc khách hàng triển vọng kỹ hơn, xác định thời gian tiếp cận chính xác hơn, giữ được bí mật cho hoạt động marketing trước các đối thủ cạnh tranh.

Likes:
0 0
Views:
95
Article Categories:
Kinh tế

Comments are closed.